Trích dẫn APA

Ives, C. (1965). From the steeples and the mountains: For bells (chimes) or 2 pianos, trumpet, and trombone. New York: Peer International.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ives, Charles. From the Steeples and the Mountains: For Bells (chimes) or 2 Pianos, Trumpet, and Trombone. New York: Peer International, 1965.

Trích dẫn MLA

Ives, Charles. From the Steeples and the Mountains: For Bells (chimes) or 2 Pianos, Trumpet, and Trombone. New York: Peer International, 1965.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.