From the steeples and the mountains : for bells (chimes) or 2 pianos, trumpet, and trombone.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Ives, Charles, 1874-1954.
Format: Partytura Książka
Język:No linguistic content
Wydane: New York : Peer International, c1965.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!