Trích dẫn APA

(1918). Pleasures of Pan: Solos for flute with piano accompaniment. [s.l.] : New York: Cundy-Bettoney Co. ; C. Fischer.

Trích dẫn kiểu Chicago

Pleasures of Pan: Solos for Flute With Piano Accompaniment. [s.l.] : New York: Cundy-Bettoney Co. ; C. Fischer, 1918.

Trích dẫn MLA

Pleasures of Pan: Solos for Flute With Piano Accompaniment. [s.l.] : New York: Cundy-Bettoney Co. ; C. Fischer, 1918.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.