Understanding the Central American crisis : sources of conflict, U.S. policy, and options for peace /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Coleman, Kenneth M., Herring, George C., 1936-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Wilmington, Del. : SR Books, 1991.
Seria:Latin American silhouettes
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!