APA način citiranja

(BES) BEHAVIOR EVALUATION SCALES.

Čikaški stil citiranja

(BES) BEHAVIOR EVALUATION SCALES.

MLA način citiranja

(BES) BEHAVIOR EVALUATION SCALES.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.