Trích dẫn APA

(BES) BEHAVIOR EVALUATION SCALES.

Trích dẫn kiểu Chicago

(BES) BEHAVIOR EVALUATION SCALES.

Trích dẫn MLA

(BES) BEHAVIOR EVALUATION SCALES.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.