Αποστολή με SMS: ENDERLE-SEVERSON TRANSITION RATING SCALE FORM J AND R