Trích dẫn APA

Buxtehude, D., Snegassio, C., Gebauer, V. E. 1., & Oberdoerffer, F. (1961). The infant Jesus: A Christmas cantata for mixed choir, strings, and continuo = Das neugeborne Kindelein. St. Louis, Mo.: Concordia Pub. House.

Trích dẫn kiểu Chicago

Buxtehude, Dietrich, Cyriaco Snegassio, Victor E. 1938- Gebauer, và Fritz Oberdoerffer. The Infant Jesus: A Christmas Cantata for Mixed Choir, Strings, and Continuo = Das Neugeborne Kindelein. St. Louis, Mo.: Concordia Pub. House, 1961.

Trích dẫn MLA

Buxtehude, Dietrich, Cyriaco Snegassio, Victor E. 1938- Gebauer, và Fritz Oberdoerffer. The Infant Jesus: A Christmas Cantata for Mixed Choir, Strings, and Continuo = Das Neugeborne Kindelein. St. Louis, Mo.: Concordia Pub. House, 1961.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.