Trích dẫn APA

Vivaldi, A., & Malipiero, G. F. (1959). Magnificat: Per soli, 2 cori a 4 voci miste e 2 orchestre. Milano: Ricordi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Vivaldi, Antonio, và Gian Francesco Malipiero. Magnificat: Per Soli, 2 Cori a 4 Voci Miste E 2 Orchestre. Milano: Ricordi, 1959.

Trích dẫn MLA

Vivaldi, Antonio, và Gian Francesco Malipiero. Magnificat: Per Soli, 2 Cori a 4 Voci Miste E 2 Orchestre. Milano: Ricordi, 1959.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.