Magnificat : per soli, 2 cori a 4 voci miste e 2 orchestre /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vivaldi, Antonio, 1678-1741.
Tác giả khác: Malipiero, Gian Francesco, 1882-1973 (Biên tập viên)
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Milano : Ricordi, c1959.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!