Trích dẫn APA

Bradley, J. (1993). The movement: British poets of the 1950s. New York : Toronto : New York: Twayne Publishers ; Maxwell Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan International.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bradley, Jerry. The Movement: British Poets of the 1950s. New York : Toronto : New York: Twayne Publishers ; Maxwell Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan International, 1993.

Trích dẫn MLA

Bradley, Jerry. The Movement: British Poets of the 1950s. New York : Toronto : New York: Twayne Publishers ; Maxwell Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan International, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.