Trích dẫn APA

Kirk, G. W., Jr. (1970). Promise of American life: Social mobility in a nineteenth century immigrant community, Holland, Michigan, 1847-1894. [East Lansing, Mich.].

Trích dẫn kiểu Chicago

Kirk, Gordon W., Jr. Promise of American Life: Social Mobility in a Nineteenth Century Immigrant Community, Holland, Michigan, 1847-1894. [East Lansing, Mich.], 1970.

Trích dẫn MLA

Kirk, Gordon W., Jr. Promise of American Life: Social Mobility in a Nineteenth Century Immigrant Community, Holland, Michigan, 1847-1894. [East Lansing, Mich.], 1970.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.