Promise of American life; social mobility in a nineteenth century immigrant community, Holland, Michigan, 1847-1894.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kirk, Gordon W., Jr.
Format: Thesis Mikrofilm Książka
Język:English
Wydane: [East Lansing, Mich.] 1970.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!