Promise of American life; social mobility in a nineteenth century immigrant community, Holland, Michigan, 1847-1894.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Kirk, Gordon W., Jr.
Materialtyp: Lärdomsprov Mikrofilm Bok
Språk:English
Publicerad: [East Lansing, Mich.] 1970.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!