Hear my prayer; a sacred cantata for four-part chorus of mixed voices and soprano solo, with organ or piano accompaniment.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Mendelssohn-Bartholdy, Felix, 1809-1847.
Format: Partytura Książka
Język:English
Wydane: New York, G. Schirmer [1837?]
Seria:G. Schirmer's editions of oratorios and cantatas.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!