Trích dẫn APA

Corrigan, J., & Neal, L. S. (2010). Religious intolerance in America: A documentary history. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Corrigan, John, và Lynn S. Neal. Religious Intolerance in America: A Documentary History. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 2010.

Trích dẫn MLA

Corrigan, John, và Lynn S. Neal. Religious Intolerance in America: A Documentary History. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.