Trích dẫn APA

Geiringer, K., & Geiringer, I. (1966). Johann Sebastian Bach: The culmination of an era. New York: Oxford University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Geiringer, Karl, và Irene Geiringer. Johann Sebastian Bach: The Culmination of an Era. New York: Oxford University Press, 1966.

Trích dẫn MLA

Geiringer, Karl, và Irene Geiringer. Johann Sebastian Bach: The Culmination of an Era. New York: Oxford University Press, 1966.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.