Coronation anthems

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Handel, George Frideric, 1685-1759.
organizacja autorów: Westminster Abbey. Choir. (Wykonawca), English Concert (Musical group) (Wykonawca)
Kolejni autorzy: Pinnock, Trevor. (Dyrygent), Preston, Simon. (Wykonawca)
Format: CD Audio
Język:English
Wydane: Hamburg : Archiv Produktion, [1984?], p1982.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!