Liubov Popova /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dabrowski, Magdalena.
Tác giả của công ty: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Tác giả khác: Popova, Li︠u︡bovʹ Sergeevna, 1889-1924.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Museum of Modern Art : Distributed by H.N. Abrams, c1991.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!