Trích dẫn APA

Museum of Modern Art (New York, N., & Garrels, G. (2005). Drawing from the modern: 1945-1975. New York: Museum of Modern Art.

Trích dẫn kiểu Chicago

Museum of Modern Art (New York, N.Y.), và Gary Garrels. Drawing From the Modern: 1945-1975. New York: Museum of Modern Art, 2005.

Trích dẫn MLA

Museum of Modern Art (New York, N.Y.), và Gary Garrels. Drawing From the Modern: 1945-1975. New York: Museum of Modern Art, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.