Play Gershwin : solos for cello and piano from songs by /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gershwin, George, 1898-1937.
Kolejni autorzy: Gout, Alan. (Aranżer)
Format: Partytura Książka
Język:No linguistic content
Wydane: London : Faber Music, c1996.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!