The States and their older citizens. [A summary of the problem of aging in America and a program of action for the States]

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Council of State Governments., Governors' Conference.
Format: Materiały konferencyjne Książka
Język:English
Wydane: Chicago [1955]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!