The poems of the pearl manuscript : pearl, cleanness, patience, Sir Gawain and the green knight : fully revised fifth edition with new introduction and incorporating prose translation on CD-ROM /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Andrew, Malcolm., Waldron, Ronald
Format: Rękopis Książka
Język:English
Wydane: Exeter : University of Exeter Press, 2010, c2007.
Wydanie:Rev. 5th ed.
Seria:Exeter medieval English texts and studies.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!