Baker's biographical dictionary of musicians.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Baker, Theodore, 1851-1934., Remy, Alfred, 1870-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : G. Schirmer, 1919.
Wydanie:3rd ed., rev. and enl. /
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!