Citação norma APA

Szathmáry, Z., Bach, J. S., Vivaldi, A., Liszt, F., Kodály, Z., & Farkas, F. (1997). Zsigmond Szathmáry an der Orgel Seigaku-In 1997. [s.l.]: BMG.

Citação norma Chicago

Szathmáry, Zsigmond., Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Franz Liszt, Zoltán Kodály, and Ferenc Farkas. Zsigmond Szathmáry an Der Orgel Seigaku-In 1997. [s.l.]: BMG, 1997.

Citação norma MLA

Szathmáry, Zsigmond., et al. Zsigmond Szathmáry an Der Orgel Seigaku-In 1997. [s.l.]: BMG, 1997.

Nota: a formatação da citação pode não corresponder 100% ao definido pela respectiva norma.