Zsigmond Szathmáry an der Orgel Seigaku-In 1997

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Szathmáry, Zsigmond. (Người thi hành), Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Vivaldi, Antonio, 1678-1741., Liszt, Franz, 1811-1886., Kodály, Zoltán, 1882-1967., Farkas, Ferenc, 1905-2000.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:German
Japanese
Được phát hành: [s.l.] : BMG, [ca. 1997]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!