Variations on America Simon Preston, organ.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Preston, Simon. (المؤدي), Sousa, John Philip, 1854-1932., Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Ives, Charles, 1874-1954., Buck, Dudley, 1839-1909., Bossi, Marco Enrico, 1861-1925., Lemare, Edwin H. 1865-1934., Guilmant, Alexandre, 1837-1911.
التنسيق: قرص مضغوط سمعي
اللغة:No linguistic content
منشور في: London : Argo, p1990.
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!