Variations on America Simon Preston, organ.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Preston, Simon. (Wykonawca), Sousa, John Philip, 1854-1932., Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Ives, Charles, 1874-1954., Buck, Dudley, 1839-1909., Bossi, Marco Enrico, 1861-1925., Lemare, Edwin H. 1865-1934., Guilmant, Alexandre, 1837-1911.
Format: CD Audio
Język:No linguistic content
Wydane: London : Argo, p1990.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!