Variations on America Simon Preston, organ.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Preston, Simon. (Framförande person, spelare, musiker, etc.), Sousa, John Philip, 1854-1932., Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Ives, Charles, 1874-1954., Buck, Dudley, 1839-1909., Bossi, Marco Enrico, 1861-1925., Lemare, Edwin H. 1865-1934., Guilmant, Alexandre, 1837-1911.
Materialtyp: CD Ljudupptagning
Språk:No linguistic content
Publicerad: London : Argo, p1990.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!