Baroque banquet

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Laughton, Stuart. (Wykonawca), O'Meara, William. (Wykonawca), Susato, Tielman, active 1529-1561., Franceschini, Petronio, 1651-1680., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Handel, George Frideric, 1685-1759., Scarlatti, Alessandro, 1660-1725., Telemann, Georg Philipp, 1681-1767., Clarke, Jeremiah, 1669?-1707.
Format: CD Audio
Język:No linguistic content
Wydane: Ontario : Opening Day Recordings, p1994.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!