The Gulf conflict, 1990-1991 : diplomacy and war in the new world order /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Freedman, Lawrence.
Kolejni autorzy: Karsh, Efraim.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1993.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!