The Gulf conflict, 1990-1991 : diplomacy and war in the new world order /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Freedman, Lawrence.
Övriga upphovsmän: Karsh, Efraim.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1993.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!