Swimming II : proceedings of the Second International Symposium on Biomechanics in Swimming, Brussels, Belgium /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: International Symposium on Biomechanics in Swimming Brussels, Belgium)
Kolejni autorzy: Lewillie, Léon., Clarys, J. P.
Format: Materiały konferencyjne Książka
Język:English
Wydane: Baltimore : University Park Press, [1975]
Seria:International series on sport sciences ; v. 2.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!