Trích dẫn APA

American Astronomical Society. (1993). The American Astronomical Society CD-ROM series. Washington, DC: American Astronomical Society.

Trích dẫn kiểu Chicago

American Astronomical Society. The American Astronomical Society CD-ROM Series. Washington, DC: American Astronomical Society, 1993.

Trích dẫn MLA

American Astronomical Society. The American Astronomical Society CD-ROM Series. Washington, DC: American Astronomical Society, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.