Dedication = Widmung /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Schumann, Robert, 1810-1856.
Kolejni autorzy: Liszt, Franz, 1811-1886.
Format: Partytura Książka
Język:No linguistic content
Wydane: New York : G. Schirmer, c1884.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!