Rome, Ostia, Pompeii : movement and space /

Rome, Ostia, Pompeii" captures how studies of the Roman city are currently shifting away from architecture towards a dynamic understanding of activities within the urban space. This is becoming a defining feature of new and innovative research on the nature of ancient urbanism and is underpinne...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Laurence, Ray, 1963-, Newsome, David J.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Corby : Oxford University Press, 2011.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!