Trích dẫn APA

Sherman, H. L. 1., Mooney, R. L., & Fry, G. A. 1. (1947). Drawing by seeing: A new development in the teaching of the visual arts through the training of perception. New York: Hinds, Hayden & Eldredge.

Trích dẫn kiểu Chicago

Sherman, Hoyt L. 1903-1981., Ross L. Mooney, và Glenn A. 1908- Fry. Drawing By Seeing: A New Development in the Teaching of the Visual Arts Through the Training of Perception. New York: Hinds, Hayden & Eldredge, 1947.

Trích dẫn MLA

Sherman, Hoyt L. 1903-1981., Ross L. Mooney, và Glenn A. 1908- Fry. Drawing By Seeing: A New Development in the Teaching of the Visual Arts Through the Training of Perception. New York: Hinds, Hayden & Eldredge, 1947.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.