Drawing by seeing; a new development in the teaching of the visual arts through the training of perception,

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Sherman, Hoyt L. 1903-1981.
Drugi avtorji: Mooney, Ross L., Fry, Glenn A. 1908-
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: New York, Hinds, Hayden & Eldredge [1947]
Teme:
Oznake: Označite
Brez oznak, prvi označite!