Drawing by seeing; a new development in the teaching of the visual arts through the training of perception,

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Sherman, Hoyt L. 1903-1981.
Övriga upphovsmän: Mooney, Ross L., Fry, Glenn A. 1908-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York, Hinds, Hayden & Eldredge [1947]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!