Drawing by seeing; a new development in the teaching of the visual arts through the training of perception,

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Sherman, Hoyt L. 1903-1981.
Kolejni autorzy: Mooney, Ross L., Fry, Glenn A. 1908-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, Hinds, Hayden & Eldredge [1947]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!