Trích dẫn APA

Nadel, G. H. (1957). Australia's colonial culture: Ideas, men, and institutions in mid-nineteenth century eastern Australia. Cambridge: Harvard University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nadel, George H. Australia's Colonial Culture: Ideas, Men, and Institutions in Mid-nineteenth Century Eastern Australia. Cambridge: Harvard University Press, 1957.

Trích dẫn MLA

Nadel, George H. Australia's Colonial Culture: Ideas, Men, and Institutions in Mid-nineteenth Century Eastern Australia. Cambridge: Harvard University Press, 1957.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.