Trích dẫn APA

Howells, H. (1976). Sonatina: For piano. [London]: Associated Board of the Royal Schools of Music.

Trích dẫn kiểu Chicago

Howells, Herbert. Sonatina: For Piano. [London]: Associated Board of the Royal Schools of Music, 1976.

Trích dẫn MLA

Howells, Herbert. Sonatina: For Piano. [London]: Associated Board of the Royal Schools of Music, 1976.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.