Complete Mozart edition. K. 588 / Vol. 42. Così fan tutte

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791.
Tác giả của công ty: Royal Opera House (London, England) (Người thi hành)
Tác giả khác: Da Ponte, Lorenzo, 1749-1838 (Librettist), Caballé, Montserrat. (Người thi hành), Cotrubas, Ileana. (Người thi hành), Baker, Janet. (Người thi hành), Gedda, Nicolai. (Người thi hành), Ganzarolli, Wladimiro. (Người thi hành), Van Allan, Richard. (Người thi hành), Davis, Colin, 1927-2013. (Nhạc trưởng)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:Italian
Được phát hành: [S.l.] : Philips, p1990.
Loạt:Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791. Works. 1990 ; v. 42.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!