I palpiti : opus 13, for violin and piano /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Paganini, Nicolò, 1782-1840.
Kolejni autorzy: Francescatti, Zino, 1902-1991., Rossini, Gioacchino, 1792-1868.
Format: Partytura Książka
Język:No linguistic content
Wydane: New York City (437 5th Ave., New York 10016) : International Music, c1985.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!