A US strategy for the Asia-Pacific : building a multipolar balance-of-power system in Asia /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Stuart, Douglas T.
Korporacja: International Institute for Strategic Studies.
Kolejni autorzy: Tow, William T.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Oxford ; New York : Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1995.
Seria:Adelphi papers ; no. 299.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!