Yankee come home : on the road from San Juan Hill to Guantánamo /

"The Spanish-American War ended over a century ago, but its effects are with us still. In Yankee Come Home, William Craig travels through Cuba, the birthplace of American imperialism, to find out why our republican ideals died in the glory of San Juan Hill, and to reveal Guantánamo, the corner...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Craig, William (Journalist)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, N.Y. : [London : Walker & Co. ; Bloomsbury [distributor]], 2012.
Wydanie:1st U.S. ed.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!