Trích dẫn APA

Hart, A. H. (2012). Taking Jesus at his word: What Jesus really said in the Sermon on the mount. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co..

Trích dẫn kiểu Chicago

Hart, Addison Hodges. Taking Jesus At His Word: What Jesus Really Said in the Sermon On the Mount. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co., 2012.

Trích dẫn MLA

Hart, Addison Hodges. Taking Jesus At His Word: What Jesus Really Said in the Sermon On the Mount. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co., 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.