Taking Jesus at his word : what Jesus really said in the Sermon on the mount /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hart, Addison Hodges, 1956-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co., 2012.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!