David Oistrach Violinkonzerte = Violin concertos /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Oistrakh, David, 1908-1974.
Nhiều tác giả của công ty: Royal Philharmonic Orchestra. (Người thi hành), Staatskapelle Dresden. (Người thi hành)
Tác giả khác: Oistrakh, Igor, 1931- (Nhạc công cụ), Goossens, Eugene, 1893-1962 (Nhạc trưởng), Konwitschny, Franz, 1901-1962. (Nhạc trưởng), Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Beethoven, Ludwig van, 1770-1827., Brahms, Johannes, 1833-1897., Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Hamburg : Deutsche Grammophon, [1995], p1962.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!