Trích dẫn APA

National Geographic Society (U.S.). Cartographic Division., Shupe, J. F., Ritter, L. R., Wahll, A. J., Pratt, R. E., & Tirion, W. (1995). The heavens ; Star birth in the Orion Nebula. Washington, D.C.: The Society.

Trích dẫn kiểu Chicago

National Geographic Society (U.S.). Cartographic Division., John F. Shupe, Lisa R. Ritter, Andrew J. Wahll, Robert E. Pratt, và Wil Tirion. The Heavens ; Star Birth in the Orion Nebula. Washington, D.C.: The Society, 1995.

Trích dẫn MLA

National Geographic Society (U.S.). Cartographic Division., et al. The Heavens ; Star Birth in the Orion Nebula. Washington, D.C.: The Society, 1995.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.